Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 november 2017. Livet är som en bomerang - allt kommer igen!