Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 november 2015. Sann kärlek för våra avlidna