Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 maj 2020. Sann Gud och sann människa