Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 2 augusti 2020. Ni kan mätta dem som hungrar, säger Herren