Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 18 oktober 2020. Att ge Gud vad Gud tillhör