Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 18 november 2018. Är du redo?