Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 18 juni 2017. Kristi Kropp och Blod som förenar oss med Honom