Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 18 december 2022. Att sprida Kristusdoft