Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 18 december 2016. Vad innebär "trons lydnad"?