Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 17 september 2023. Den kristna förlåtelsen och barmhärtigheten