Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 16 september 2018. Vem är Jesus för mig?