Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 15 september 2019. Är jag verkligen så betydelsefull?