Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 15 april 2017. Vi är Hallelujafolket!