Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 14 juni 2020. Juliana av Liege och Franciskus av Assisi, exempel på stor kärlek till Eukaristin