Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 14 februari 2016. Prövningar - för ett andligt liv