Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 mars 2022. Är vi verkligen vänner till Kristi Kors?