Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 mars 2016. Tänk inte på det som varit!