Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 13 juni 2017. Helige Antonius av Padua förenar lärdom och helighet