Sankt Antonius av Padua, präst och kyrkolärare

Kortpredikan 13 juni 2023, S. Antonius av Padua, präst och kyrkolärare

Människans ord avslöjar hennes inre. Inte minst hennes bristande sam­ling. De snabba och upprörda or­den som se­dan måste tas tillbaka. Hur många har inte fått bita sig i tung­an? Om Kristus säger aposteln: ”Han var inte både ja och nej, i ho­nom finns bara ett ja.” – Det är hans ja till människan. För att hela henne. ”Alla Guds löf­ten har fått sitt ja ge­nom honom.” Guds löften är pålitliga och san­­na.

Kortpredikan 13 juni 2020, S. Antonius av Padua, präst o kyrkolärare

Elia kastar sin mantel över Elisha. Han får Elias tillstånd att ta avsked från sina föräldrar men gör sig samtidigt av med det han levt på hittills, sina oxar och sina redskap. Sedan finns ingen åter­vändo. Elia säger: ”Du vet ju vad jag har gjort med dig.” Gesten har följt med i dopdräkten, i munkens kukulla, i ordensdräkten, i prästens mässhake. Elisha tillhör inte längre sig själv. Herren har blivit hans ”arv­slott och bägare”, hans ”öde”.

Kortpredikan 13 juni 2019, S. Antonius av Padua (d.1231), präst och kyrkolärare

Den helige Antonius ville ge sitt liv som martyr, men blev lärare och folkpredikant. Han avslöjade sin tids irrlärare och kallades ”here­tikernas hammare”. Numera letar han reda på bort­tappade saker. Till det människan tappat bort och förlorat hör synförmågan. Hon ser inte det hon är ska­pad att se, ”Herrens härlighet”. När hon återfår sin synförmåga blir hon inte bara seende, utan också lysande. Hon ”förvandlas och förhärligas” av det hon ser. Aposteln kallar det ”frihet”.