Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 12 februari 2023. Guds Lag och att vara kristen