Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 11 oktober 2015. Hur ska jag vinna evigt liv?