Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 11 november 2018. Vad lägger du i tempelkistan?