Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 11 november 2018. Att göra som den fattiga änkan i evangeliet