Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 11 mars 2018. Jesus Kristus är Vägen, Sanningen och Livet