Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 11 juni 2023. Kommunionen är en ynnest!