Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 11 juni 2017. Treenigheten förebild för Kyrkans gemenskap