Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 10 september 2023. Att tillrättavisa och leda sin nästa