Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 10 oktober 2021. Vad ska vi göra för att uppnå det eviga livet?