Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 10 april 2022. Herren visade kärlek även på Korset