Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 1 oktober 2021. Den kristnes liv ska präglas av kärlek