Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 1 juli 2018. Hur känns det?