Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 1 augusti 2020. Lämna världen och ge dig åt mig!