Sankt Alfonso Maria de´Liguori, biskop och kyrkolärare

Kortpredikan 1 augusti 2019, S. Alfonso Maria de Liguori, biskop och kyrkolärare (d. 1787)

Alfons Maria var en högt benådad predikant och biktfader, men fick mot slutet av sitt liv erfara sjukdom, inre skrupler, andlig torka och en rad mot­gångar. Han kallade det Guds ”mejsel” för att for­ma honom efter Guds vilja. Genom sina skrifter har han väglett otaliga biktfäder på den gyllene medel­vägen mellan rigorös stränghet och eftergiven slapphet.