Diakon Göran Fäldt. Predikan den 9 juli 2023. 14 söndagen under året