Diakon Göran Fäldt. Predikan den 27 augusti 2023. 21 söndagen under året