Diakon Göran Fäldt. Predikan den 17 september 2023. 24 söndagen under året