Diakon Göran Fäldt. Predikan den 16 juni 2023. Jesu Hjärtas Dag Högtid