Diakon Göran Fäldt. Predikan den 11 februari 2024. 6 söndagen under året