Webseminariet Amoris Laetitia utrustar ledare att bygga upp sakramentala äktenskap i Kyrkan

2
min read

Webseminariet Amoris Laetitia utrustar ledare att bygga upp sakramentala äktenskap i Kyrkan

sön, 06/20/2021 - 12:44
0 comments

                                                                                                      Påven Franciskus 

 

Ett online möte med Vatikanen om Amoris laetitia samlade i veckan hundratals för att diskutera vägar att stödja sakramentala äktenskap och familjer i den Katolska kyrkan. Mötet organiseras av Dikasteriet för lekfolket, familjen och livet och pågår i fyra dagar som ett webinarmöte om den viktiga frågan, ”Hur ska vi börja tillämpa Amoris laetitia?”

Amoris laetitia är påven Franciskus’ apostoliska uppmaning från 2016 om kärleken i familjen. Den skrevs efter familjesynoderna 2014 och 2015. Mötet för särskilt inbjudna 9-12 juni räknade fler än 300 deltagare från 30 internationella rörelser och pastorala nämnder från över 60 biskopskonferenser.

Prefekten för dikasteriet för lekmännen, familjen och livet, kardinal Kevin Farrel gick i sin välkomsthälsning första dagen på detta forum tillbaka till ett besök av påven 2017 på de olika byråerna inom Vatikanens departement.

Påven Franciskus sa under besöket att “Amoris laetitia måste läsas i sin helhet, från första till sista kapitlet, utan att plocka ut ”russinen” i de avdelningarna man kan tycka är lättare att förverkliga framför de mer utmanande,” sa Farrel. Farrell upprepade påvens ord att den apostoliska uppmaningen borde ”läsas i sin helhet.”

”Webinariet bör ses som en del av den synodala processen som ett tecken på att Kyrkan samlas för att bli säker på att familjen för en central plats inom missionens förlängda arm i varje institution eller församlingsgemenskap inom Kyrkan,” sa kardinalen. ”Kyrkan är i familjernas tjänst för att samverka, dela hoppets stora potential i visshet om att ’Kyrkan är bra för familjen och att familjen är bra för Kyrkan.’”

Ärkebiskop Victor Manuel Fernández de La Plata, Argentina, talade i sin presentation på sista dagen i forum om hur man kan ”ledsaga, urskilja och integrera bräckligheten.” Han är en god vän till påven och känd som hans talskrivare.

Enligt en kort sammanfattning från dikasteriet för lekmännen, familjen och livet började Fernandez’ tal med en analys av det kontroversiella kapitlet 8 i Amoris Laetitia. Påven Franciskus ”hänvisar till ’situationer som ännu inte har eller inte längre har någon motsvarighet till [Kyrkans] läran om äktenskapet,’ så kallade ’situationer utanför ordningen.’ Han föreslår en väg till urskiljning och större integration. För påven Franciskus är det i alla fall en andrahandsfråga. För honom är ’de två centrala kapitlen om kärleken’ viktigare.”

Fernández sa också att ”påven säger att det är väsentligt att värna om kärleken i äktenskapen genom att uppmuntra till dess växande. Det beror på att ’den äktenskapliga kärleken inte i första hand försvaras genom att framställa oupplösligheten som en plikt, eller genom att upprepa doktrinen, utan genom att hjälpa den att växa sig starkare under nådens impulser.’”

Ärkebiskopen sa att kapitel 8 i Amoris laetitia söker ”integrera det goda som är möjligt” och ledsaga personer i svåra situationer.

Några av de centrala frågorna under mötena under veckan sammanfattades av kardinal Farrell. Bland dem fanns vikten av att familjerna genom äktenskapets sakrament blir medvetna om att de fått en sändning och att familjerna och prästerna som deras herdar har denna sändning gemensamt. Viktigt är också att utbildningen för präster, diakoner, ordenssystrar, kateketer och lekmän som har en roll i de förlovade parens förberedelse till äktenskap, blir bättre och mer omfattande.

Under de fyra dagarna diskuterades ett äktenskapskatekumenat, utbildning för dem som ledsagar, barnens fostran, makarnas andliga liv, familjens missionsanda och familjens bräcklighet. Katolska gifta par från olika håll i världen gav vittnesbörd om sina äktenskap och olika familjerelaterade tjänster de känner till.

Ett av paren var Mary-Rose och Ryan Verret som anslöt sig från USA till webseminariet. Paret Verret har byggt upp en tjänst som heter Vittnen till kärleken – hjälp till nästa generation som vill bygga äktenskap som överlever och har det bra.  

                                                        CNA redaktionen, Rome Newsroom, juni 2021

Översatt för Katolsk Horisont, juni 2021, Göran Fäldt

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
12/09/2023
Katolsk Horisont
27/08/2023