Tyskland förbjuder dödandet av kycklingfoster, då de känner smärta, men tillåter fortfarande abort av mänskliga foster

1
min read

Tyskland förbjuder dödandet av kycklingfoster, då de känner smärta, men tillåter fortfarande abort av mänskliga foster

tors, 06/17/2021 - 23:13
Posted in:
0 comments

Den Tyska lagstiftande församlingen drev nyligen igenom en lag som förbjöd avlivande av sex dagar gamla kycklingfoster eftersom de är ” känsliga för smärta” men även att avliva kycklingar  pga sitt kön. Under tiden är det lagligt att mänskliga foster torteras och dödas i Tyskland och i många andra länder. 2020 tog Tysklands jordbruksminister Julia Klöckner initiativ till en lag som kommer att förbjuda dödandet av tuppkycklingar. Detta kommer att kommer att drabba cirka 45 miljoner tuppkycklingar som kommer att dödas varje år i Tyskland då de inte ger  ägg och inte heller  lika stora mängder kött. Tyska lagstiftare har bestämt att med början 2022 kommer det att bli förbjudet att avliva tuppkycklingar eftersom deras foster skulle vara  smärtkänsliga redan från och med dag 7. Därför kommer kycklingodlarna att vara tvungna att hitta metoder som fastställer kycklingens kön redan innan de kläcks. Vidare med början 2024, kommer man att använda metoder som kan bestämma könet hos ett kyckling-foster vid en ännu tidigare tidpunkt så att tuppkycklingarna kan avlägsnas vid ett mindre utvecklat stadium, så att fostret inte känner någon smärta.   Vid lagens godkännande 2020  uttryckte jordbruksministern att Tyskland var pionjärer i förhållande till övriga världen när det gäller denna fråga. Den tyska djur-välfärdsorganisationen , AWA, gladde sig åt beslutet som togs 2020 men var kritiska till att beslutet skulle förverkligas först 2024. David Engels, professor i romersk historia vid universitet i Bryssel, skrev i ett tweet: "När kycklingfoster får ett större skydd av sitt liv än det mänskliga fostret vet vi att vi har nått till det bästa Europa någonsin." I Tyskland kan ofödda foster avlivas genom abort upp till 12 veckor efter befruktningen när kvinnan är i havandeskapets första tre månader. Vid vissa andra orsaker kan abort tillåtas även senare. Vid åtta till nio veckor har ofödda foster utvecklat ögonlock och det har börjat komma hår. Vid nionde till tionde veckan kan fostret göra volter, skela vid ljustimulering, rynka pannan och svälja. Vid elva till tolv veckor blir barnets anatomi tydligare manligt eller kvinnligt. Ansiktet har fått en bestämd form och smaklökarna har kommit fram. Det är bevisat att ofödda foster kan uppleva förnimmelser från och med vecka 12. Abort vid den tidpunkten leder till en olidlig smärta för barnet när det rivs bort  från livmodern.

                                                                                                  Clare Marie Merkowsky

Översattning till svenska för Katolsk Horisont Jonas Waern

Inlägget kommer från sidan www.lifesitenews.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024
Katolsk Horisont
2/05/2024
Katolsk Horisont
1/05/2024
Katolsk Horisont
1/05/2024