Tysk kardinal: En del förslag från den synodala vägen är oförenliga med katolsk tro

4
min read

Tysk kardinal: En del förslag från den synodala vägen är oförenliga med katolsk tro

fre, 02/07/2020 - 18:57
0 comments

                                          Rainer Maria Cardinal Woelki News / Youtube screen grab

 

”Bara för att många idag har svårigheter med Kyrkans tro eller inte förstår den, betyder inte det att tron och läran är fel eller irrelevant i nutidens moderna, demokratiska samhälle,” sade Kardinal Woelki.

Kardinal Rainer Maria Woelki har beklagat sig över att alla hans farhågor kring den synodala vägen i Tyskland har besannats och varnar för att ”många åsikter som framfördes under det första synodala mötet är oförenliga med den universella Kyrkans tro och lära.”

Det som oroat mig mycket, beroende på hur detta möte planerats och genomförts, att ett protestantiskt, kyrkligt parlament så att säga implementeras här, har visat sig bli besannat

Den synodala vägen började officiellt i slutet av 2019. Dess första möte ägde rum den 30 januari till 1 februari i år. Woelki deltog och gav flera intervjuer, där han uttryckte sitt missnöje med det som hände vid detta första möte i Frankfurt.

Woelki, som är ärkebiskop av Köln, kritiserade många av de 230 deltagarna på mötet, och uttryckte sin övertygelse att flera av deras inlägg faktiskt är ”oförenliga med den universella Kyrkans tro och lära,”

I en intervju som publicerades av  katholisch.de, de tyska biskoparnas nya website, sade kardinal Woelki: ”Mitt intryck är att mycket av det som tillhör den samlade teologiska kunskapen, inte längre delas av många bland oss här.”

I stället, fortsatte ärkebiskopen, tror en del ”att man kan omforma Kyrkan på ett helt nytt och annorlunda sätt. Synen på Kyrkans tradition spelar inte längre en viktig roll.”

Kyrkans ecclesiologiska grund verkar inte längre relevant, sade Woelki och fortsatte: ”Det har blivit uppenbart att det finns en i grund och botten snarast protestantisk förståelse av Kyrkan.”

Enligt kardinalen är det just detta som gör det svårt att urskilja vad Kyrkan verkligen är.

I ett samtal med Domradio, en nyhetskanal knuten till Kölns ärkestift, förklarade Woelki hur en felaktig förståelse av vad Kyrkan är, visade sig redan vid mötets inledande Mässa på torsdagen.

Biskopar och lekfolk tågade in i en gemensam procession, som skulle uttrycka att ”här är alla jämlika.” Enligt ärkebiskopen av Köln har detta “ingenting att göra med vad den katolska kyrkan är och håller för sant.”

Woelki sade, “Kyrkans hierarkiska konstitution, som också har dokumenterats av Andra Vatikankonciliet och uttryckts i Lumen Gentium, har ifrågasatts.”

Det skulle vara fel, enligt ärkebiskopen av Köln, att bara betrakta Kyrkan i moderna, demokratiska, republikanska termer. ”Kyrkan är byggd på en grund som vi inte själva kan skapa,” tillade Woelki, ”den har givits åt oss av Kristus.”

Många små tecken, till exempel att sittplatserna var ordnade alfabetiskt och inte hierarkiskt, visade på ett ifrågasättande av ”den organiska gemenskapen som är sammansatt av vigda respektive icke-vigda personer och de skilda uppgifter som uttrycks därigenom.” Ärkebiskopen menade att ”detta är ytterst oroväckande.”

Tvåtusen år efter Kristus, varnade Woelki, ”är det inte vi som skall instifta kyrkan på nytt – eller återuppfinna henne, utan vi har en lång tradition. Vår tro, som den har fastställts enligt koncilierna och från dess apostoliska ursprung, kan inte rivas ner eller återuppfinnas här på något sätt.”

Han uppmanade deltagarna i den synodala vägens möte, att först försöka förstå vad Kyrkans tro och lära verkligen är och sedan reflektera över de frågor som finns kring dagens situation i Tyskland.

I uttalanden till den katolska tidningen Die Tagespost, pekade kardinalen på den svåra situation man har, genom det faktum att många inte längre förstår vad Kyrkan är. Han förklarade, ”Kyrkan är ett mänskligt samfund, men den har en gudomlig dimension. Båda dessa dimensioner samverkar. Kyrkan är hierarkiskt uppbyggd.”

Samtidigt som många deltagare och observatörer lovordar att prästerskap och lekfolk i den synodala vägens möte, diskuterar ”på jämlik bas,” ifrågasätter Woelki att detta är rätt.

“Som biskop har jag ett annat uppdrag, som kommer av min vigning, en annan auktoritet, som infogar mig i apostlarnas efterföljd och som i Kyrkan ger mig ansvar för att leda och heliggöra,” sade han.

Ärkebiskopen betonade att “bara för att många idag har svårigheter med Kyrkans tro eller inte förstår den, innebär det inte att vi kan säga att tron och läran är fel eller inte längre relevant i det moderna, nutida, demokratiska samhället.”

Tvärtom, uppmanar Woelki till ett återupptäckande av trons skatter, åtföljt av att finna uttryckssätt som passar i vår tid.

”Vi har ett stort ansvar och jag vill gärna ta på mig detta ansvar,” tillade kardinalen.

Kardinalen tog Kyrkans morallära som exempel. Den framställs ofta i media som en förbudsmoral. Kardinal Woelki har en helt annan syn på saken. “Om jag älskar någon, så finns det saker som jag inte får göra. Men det är inte en förbudsmoral, utan ett bud att älska.”

Han fortsatte, “Beroende på hur jag bygger upp och lever i min relation till Kristus, uppstår en moral, där vissa saker inte hör hemma.”

Tillfrågad om vad han hade lärt sig under detta första möte, sade kardinalen att det är viktigt att tala om makt i Kyrkan. Han observerade att makt utövades under mötet och förklarade, ”alla som ville tala fick inte lov att göra det.” Dessutom var det så att inte alla skriftliga förhandsansökningar om att få tala beaktades.

Woelki hänvisade till feedback från unga katoliker, som hade betonat hur viktig Mässan var för dem i deras dagliga liv. Därför beklagade de allvarligt att det inte var någon mässa i programmet på lördag morgon.

Fastän det fanns dussintals biskopar och präster närvarande, stod det bara Ordets liturgi (“Wortgottesfeier”) i programmet. I Tyskland är det många kyrkor där man firar Ordets liturgi, ledda av lekmän, ibland till och med på söndagar, trots att en sådan gudstjänst inte är tillräcklig för att de troende skall kunna uppfylla sin söndagsplikt.

                                                                                                           Martin Bürger

Översättning för Katolsk Horisont: Lena Fäldt februari 2020

 

Inlägget kommer från sidan www.lifesitenews.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
26/11/2023
Katolsk Horisont
22/11/2023
Katolsk Horisont
16/10/2023
Katolsk Horisont
4/10/2023