Tidigare anglikansk präst vigd till katolsk biskop

2
min read

Tidigare anglikansk präst vigd till katolsk biskop

tors, 06/27/2024 - 20:42
0 comments

Biskop David Waller tog emot sin biskopsvigning i Westminster Cathedral i London den 22 juni, de engelska helgonen John Fishers och Thomas Mores festdag.

Biskop David Waller är den förste ordinarie biskopen i Walsinghams ordinariat. (foto: Foto med tillstånd av biskopskonferensen i England och Wales)

 

För första gången har en före detta anglikansk präst vigts till biskop i ordinariatet Our Lady of Walsingham. Ordinariatet ligger i Storbritannien och skapades för att ge anglikaner en väg att komma in i full gemenskap med den katolska kyrkan.

Biskop David Waller tog emot sin biskopsvigning i Westminster Cathedral i London den 22 juni, de engelska helgonen John Fishers och Thomas Mores festdag.

Kardinal Víctor Manuel Fernández, prefekt för Vatikanens dikasteri för trosläran, gav den biskopliga välsignelsen. Ordförande för mässan var också kardinal Vincent Nichols från Westminster och biskoparna Stephen Lopes och Anthony Randazzo, ledare för de anglikansk-katolska ordinariaten i USA-Kanada och Stillahavs-Australien.

Under mässan talade kardinal Fernández om "skatten" i kyrkans apostoliska succession, som började med Petrus och apostlarna och fortsätter till denna dag, och sade: "Vad jag har fått från kyrkan för jag nu vidare till er."

Biskop Waller kommer att leda det personliga ordinariatet Our Lady of Walsingham, som har församlingar i hela England, Skottland och Wales.

Ordinariatets medlemmar deltar i en mässa och en liturgisk tradition som har sina rötter i det anglikanska arvet samtidigt som de är i total union med påven och den katolska kyrkan.

Tillsammans med sina systerordinariater i USA-Kanada och Stillahavs-Australien inrättades Ordinariatet Our Lady of Walsingham av påven Benedictus XVI 2011 genom hans apostoliska konstitution Anglicanorum Coetibus. Även om ordinariatet är öppet för katoliker av alla bakgrunder, existerar det främst som ett sätt för före detta anglikaner att tas emot i den katolska kyrkan samtidigt som de behåller många av sina engelska traditioner och sedvänjor.

Medan ordinariaten i USA och Australien har sina egna biskopar, av vilka ingen var före detta anglikaner, är biskop Waller den första biskopen som leder ordinariatet i Storbritannien. Tidigare hade Walsingham-ordinariatet letts av msgr Keith Newton, en före detta anglikansk som vigdes till präst i den katolska kyrkan men inte kunde vigas till biskop på grund av att han var gift. Newton, som är 72 år, går i pension.

Vatikanens beslut att göra chefen för ordinariatet i Storbritannien till biskop har allmänt setts som en signal om stöd och förtroende från Rom.

I en intervju med OSV News sa biskop Waller att även om det har gått rykten om att "Rom skulle göra slut på vårt ordinariat", sa han att "detta var aldrig den Heliga stolens attityd, som alltid har varit stödjande och omtänksam".

Efter lördagens prästvigning sade Walsingham-ordinariatet i ett uttalande på sin hemsida att "det är en stor ära att påven Franciskus har utnämnt en av våra egna präster till den andra ordinariaten och visar sitt engagemang för de ordinariater som etablerades under Anglicanorum Coetibus av hans föregångare."

Från anglikansk präst till katolsk biskop

Biskop Waller, 63, gick med i det anglikanska prästadömet 1992, konverterade till katolska kyrkan 2011 och blev präst samma år. Innan han utsågs till att leda Walsingham Ordinariate tjänstgjorde han som dess generalvikarie.

Efter att ha mottagit tre rekommendationer från ordinariatets styrande råd meddelade påven Franciskus att han utsåg fader Waller till ny chef för ordinariatet den 29 april.

Walsingham Ordinariate var det första av tre i världen som hade inflytande i valet av dess ledare. I april berättade Msgr Newton för The Register, CNA:s systernyhetspartner, att han trodde att tillåtandet av denna fakultet, en fakultet som vanligtvis lämnas till den apostoliska nuntien, "visade Heliga stolens förtroende för ordinariatet i Storbritannien".

I ett uttalande kort efter sitt tillkännagivande sa den dåvarande tillträdande biskopen Waller att det var "både ödmjukt och en stor ära" att ha blivit utnämnd, och tillade att "de senaste 13 åren har varit en tid av nåd och välsignelse när små och sårbara samhällen har vuxit i självförtroende och glatts över att vara en fullständig men ändå distinkt del av den katolska kyrkan."

Peter Pinedo

Till svenska, juni 2024, Eva-Lotta Svensson

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Tidigare anglikansk kyrkoherde blir Storbritanniens förste biskop i Ordinariate of Our Lady of Walsingham

David Waller

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna