Schweizisk biskop: ’Det finns en risk att Amazonassynoden blandar in något orent i Kyrkans mystiska kropp… och allvarligt skadar den’

2
min read

Schweizisk biskop: ’Det finns en risk att Amazonassynoden blandar in något orent i Kyrkans mystiska kropp… och allvarligt skadar den’

tis, 07/02/2019 - 20:42
0 comments

                                                                                     Biskop Marian Eleganti  

 

Biskop Marian Eleganti som är hjälpbiskop i stiftet Chur, Schweiz, har anslutit sig till kardinal Walter Brandmüllers kritik den 27 juni av Vatikanens arbetsdokument inför den kommande Amazonassynoden och hävdar att synoden kommer att besmitta hela Kyrkans mystiska kropp och allvarligt skada den om dokumentets idéer skulle gå igenom.

Prelaten har i kommentarer till LifeSiteNews förklarat varför han stöder Brandmüllers kritiska inställning till dokumentet, som kardinalen kallat ’heretiskt’ och ett ’avfall’ från den gudomliga uppenbarelsen.

Biskop Eleganti sa att Kyrkan måste ha ”Kristi ansikte’, inte ett ”Amazonasansikte.” Amazonassynoden bör inte användas som ett verktyg för att förändra varken prästämbetet eller Kyrkans ”sakramentalt-hierarkiska struktur,” tillade han.

”Jag instämmer med kardinal Brandmüller,” sa han, ”när denne preciserar att vi inte borde tala om Amazonasregionen, när vi i verkligheten menar Kyrkan och har den universella Kyrkan som måltavla.” Biskopen motsatte sig tanken att inrätta en slags ”snabbprästvigning” för Amazonasregionen och tillade att det sedan konciliet i Trient inte fanns någon möjlighet att separera de olika egenskaperna i vigningens verkningskraft, det vill säga att separera vigningens heliga sakrament från Kyrkans makt att leda och styra.

”Det sakramentala prästadömet är inte något som kan vara föremål för beslut – eller omdefinieras – i regionen Amazonas. De senaste koncilierna sedan Trient har upprättat ett klart och tydligt samband mellan jurisdiktionen, den styrande auktoriteten och den sakramentala vigningen. Den inre enheten mellan dessa aspekter kan inte brytas upp om vi vill förbli lojala mot vad dessa koncilier velat fastställa,” sa han.

”Frågan om kvinnorna får inte missbrukas och användas som hävstång för att styra resonemanget i riktning mot tillskapande av nya ämbeten för kvinnorna. Kyrkans hierarkiskt-sakramentala struktur kan inte stå på agendan för diskussion och utvärdering. Det är inte möjligt att konciliets förklaringar bara efter femtio år skulle ha upphört att vara normerande för att inleda ett laboratoriskt experiment i regionen Amazonas. Ett sådan experiment skulle – om det påbörjades - blanda in något orent i Kyrkans mystiska kropp och allvarligt skada den,” tillade han.

Den schweiziske prelaten har förklarat att regionen Amazonas borde konvertera till Jesus och sedan anpassa sina riter och sin kultur till Honom och inte tvärtom. Han uppmanade till en evangelisering av regionen Amazonas. Eleganti använde bilden av ”degen” Jesus använder för att ”genomsyra och förändra” alla kulturer i hela världen.

Kardinal Walter Brandmüiller lät den 27 juni publicera kritiska synpunkter på det nyligen offentliggjorda arbetsmaterialet inför Amazonassynoden. Han tar där avstånd från texten och säger att han också i den ser spår av heresi och avfall. Han avvisar bestämt tanken på att prästviga gifta män eller möjligheten att diakonviga kvinnor. 

LifeSiteNews har initierat en petition till stöd för den tyske kardinalens påpekanden som också att ett tack för styrkan i hans tro. Än så länge har 8700 personer undertecknat petitionen. Biskop Eleganti sa till LifeSiteNews att han undertecknat petitionen. Han är den förste prelaten i Katolsk kyrkan som offentligt stödjer kardinal Brandmüllers kritiska synpunkter på Amazonassynodens arbetsdokument.

LifeSiteNews har idag rapporterat att ett möte före synoden organiseras av sekretariatet för Amazonassynoden under ledning av kardinalen Lorenzo Baldisseri, där frågan om kvinnans vigning till diakonämbetet tas upp.

översättning för Katolsk Horisont, 2 juli 2019. Göran Fäldt

 

Inlägget kommer från sidan www.lifesitenews.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/02/2024