President Trump talar idag till March for Life i Washington

1
min read

President Trump talar idag till March for Life i Washington

fre, 01/24/2020 - 22:45
Posted in:
0 comments

                                                                                               President Donald Trump

 

Något stort håller på att hända i länder som lider fruktansvärt av de ofödda barnens för tidiga död. Överallt finner människor, män och kvinnor, gifta och ogifta, att kampen för livets helighet måste fortsätta på alla nivåer. Det kan inte vara en allmän inställning att aborter är nödvändiga lösningar på olyckliga omständigheter, än mindre som själviska gärningar för att undkomma sitt mänskliga ansvar för alla som har rätt till liv, alla - också och allra främst - de svagaste och mest försvarslösa.

Pro-life

 

President Donald Trump har många fiender och han kommer att angripas från många håll efter sitt enastående tal i dag inför tiotusentals människor som visar att de vill stå upp för livet, även när det svårt men alltid rätt. När en världsledare talar med sådana ord som vi alla känner igen från Bibeln och från vår katolska lära som livet som en Guds underbara gåva, då kommer vi att se en ny horisont, en ny hoppfullhet som med mild och kärleksfull hand får hela världen att bejaka det som förenar oss alla: livet som Gud ger oss.

                                                                                                                   Göran Fäldt

Gråbröderna

De senaste artiklarna