Pompeo tillkännager en ny allians för religionsfrihet

2
min read

Pompeo tillkännager en ny allians för religionsfrihet

lör, 02/15/2020 - 13:05
Posted in:
0 comments

             US Secretary of State Michael Mike Pompeo. Credit: lev radin/Shutterstock

 

En ny internationell allians för religiös frihet, med 27 medlemsstater, tillkännagavs på onsdagen (5/2) av USA:s utrikesminister Mike Pompeo.

Pompeo sade att alliansen skulle bestå av ”likasinnade partners som värdesätter och kämpar för religiös frihet för varje enskild människa.”

Enligt alliansens officiella beskrivning kommer man att ”försvara religions- eller trosfriheten för alla, viket också innebär individens frihet att ha vilken tro man vill eller ingen, att byta religion eller tro och att ge uttryck för sin religion eller tro, ensam eller tillsammans med andra, i gudstjänst, seder, utövande och undervisning.”

Tjugosju länder har undertecknat sig som medlemmar i alliansen: Albanien, Österrike, Bosnien-Herzegovina, Brasilien, Bulgarien, Colombia, Kroatien, Tjeckien, Estland, Gambia, Georgien, Grekland, Ungern, Israel, Kosovo, Lettland, Litauen, Malta Nederländerna, Polen, Senegal, Slovakien, Slovenien, Togo, Ukraina, Storbritannien och USA.

“Tillsammans säger vi att tro- och religionsfrihet inte är ett västerländskt ideal, utan i sanning samhällets grund,” fastslog Pompeo, på onsdagen och tillade att den är uttryckt i alliansens principdeklaration och i den universella deklarationen om mänskliga rättigheter.

Behovet av alliansen uppstod genom en serie av händelser, förklarade en högre tjänsteman på Utrikesdepartementet vid en presskonferens på onsdagen.

Under de senaste decennierna har vi upplevt ”en försämring” när det gäller de mänskliga rättigheterna, sade han. Den grundläggande rättigheten till religiös frihet, ”den som man kan härleda och utveckla de andra rättigheterna från,” behöver bli prioriterad på nytt sade tjänstemannen och hänvisade till de fortsatta förlusterna av människoliv genom religiös förföljelse.

Ett liknande skäl angavs när Kommissionen för omistliga rättigheter tillsattes förra sommaren. Det är en rådgivande kommission som består av experter på mänskliga rättigheter med varierande tro och från skiftande utbildningstraditioner. ”Försvaret för mänskliga rättigheter har gått vilse och blivit mer utav en industri än en moralisk kompass,” skrev Pompeo i en debattartikel som förklarar hur kommissionen kom till.

Alliansen skall vara “konsensuell,” vilket innebär att åtgärder som vidtas gemensamt av några länder inte skall vara bindande för de andra länderna att ansluta sig till.

Några av alliansens grundläggande principer är följande: fördömande av våld mot någon på grund av religion eller tro; motstånd mot lagar som hindrar utövandet av religion t.ex. lagar mot blasfemi eller statlig registrering av religiösa grupper; stöd till samvetsfångar; skydd av religiösa platser; engagemang för civilsamhället; främjande av religiös undervisning och religionsfrihet.

Medlemsländerna har utfäst sig att följa och främja dessa principer och att använda olika handlingssätt för att göra det.

Sådana handlingar kan till exempel vara diplomati, uppmuntran till religiös dialog, stöd till offer för religiös förföljelse, riktade åtgärder mot utövare av religiöst våld och utbildning av polisväsendet.

Som ett exempel pekade tjänstemannen från Utrikesdepartementet på ett fall. Det var i samband med FN:s generalförsamlings möte i september, där tre länder gemensamt lyfte frågan om förföljelsen av uigurerna och andra minoriteter i Xinjiang-provinsen.

Tjänstemannen var ”tveksam till” att betrakta gemensamma sanktioner som åtgärder som skulle kunna användas av medlemsstater, eftersom ”många länder ser oss som inställda på att agera omedelbart och det finns många som inte är med på det.”

Utrikesdepartementet tillfrågades om utvidgningen av reseförbudet till att omfatta Burma, ett land där många muslimska rohingyas drivits från sina hem och förföljts för sin etniska och religiösa tillhörighet.

Trumps administration, sade tjänstemannen, försöker att få stopp på religionsförföljelse, eftersom ”människor inte skall behöva lämna sitt land för att få praktisera sin tro.” Offer för förföljelse kan få en säker tillflyktsort i USA, sade tjänstemannen och pekade på fallet med Asia Bibi.

 

Översättning för Katolsk Horisont: Lena Fäldt februari 2020

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna