Påven tillåter Petrusbrödraskapet att fira den traditionella liturgin

1
min read

Påven tillåter Petrusbrödraskapet att fira den traditionella liturgin

tis, 02/22/2022 - 11:29
0 comments

Den 11 februari undertecknade påven Franciskus ett dekret där han tillät St. Petrus prästbrödraskapet, att fira den heliga mässan och alla sakramenten enligt den extraordinära formen av den romerska riten. Webbplatsen La Famille Chrétienne indikerar att denna bestämmelse kanske kommer att utvidgas till andra sällskap etablerade under 1988 års Motu Proprio Ecclesia Dei.

I juli förra året tillkännagav påven Franciskus motu proprio Traditionis custodes, vilka han drastiskt begränsade möjligheten att fira liturgin enligt den extraordinära formen av den romerska riten. Nu har påven reglerat situationen för prästerskapet i Petrusbrödraskapet, som bara använder böcker från tiden innan II Vatikankonsiliet.

Påven tillät alla präster i Petrusbrödrakraskapet ”firandet av mässoffret, sakramentens ritual och andra heliga ritualer, samt recitationen av det heliga ämbetet enligt de typiska utgåvorna av de liturgiska böcker som gällde 1962, nämligen Missal, Ritual , Pontifikatet och Romerska breviariet". Brödraskapets präster kan utöva dessa befogenheter i sina egna kyrkor och kapell. Utanför dessa platser ska samtycke lämnas av den lokala ansvarige. Samtidigt vädjade påven till brödraskapet att reflektera över bestämmelserna i motu proprio Traditional custodes.

Tidigare har Påven beviljat en privat audiens till den franska FSSP distriktets överordnade, Fr. Benoît Paul-Joseph och rektor för Seminariet av St. Peter i Wigratzbad, Fr. Vincent Ribeton.

- "Under detta mycket faderliga samtal bad Påven oss att förklara de svårigheter vi möter. Han berättade sedan för oss att motu proprio Traditionis custodes inte var avsedd för oss eftersom vi är medlemmar i en gemenskap som skapats specifikt för att använda traditionella liturgiska böcker och därför behåller vi den rätt som vi har fått."

- sade fr. Paul-Joseph i samtal med Famille Chrétienne.

The Priestly Fraternity of Saint Peter (FSSP) samlar katolska prästerskap som är knutna till den traditionella liturgin. Det grundades 1988 av präster från Society of Saint Pius X (SSPX), som ville visa enhet med dåvarande påven St. Johannes Paulus II. Brödraskapets präster använder de liturgiska böckerna från före reformen av Paulus VI, men agerar i enlighet med den lokala biskopen och ifrågasätter inte läran från II Vatikankonciliet.

Översättning för Katolsk Horisont Zuzanna J.

 

Inlägget kommer från sidan www.fronda.pl

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
22/04/2024
Katolsk Horisont
20/04/2024
Katolsk Horisont
10/04/2024