Norsk biskop välkomnar “seger för samvetsfriheten” sedan en ”läkare för livet” vunnit ett överklagande i domstol

1
min read

Norsk biskop välkomnar “seger för samvetsfriheten” sedan en ”läkare för livet” vunnit ett överklagande i domstol

mån, 12/04/2017 - 12:40
0 comments

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo och Trondheim (foto Getty)

Katarzyna Jachimowicz avskedades för att ha vägrat sätta in aborterande medel.

En norsk domstol har försvarat en läkares rätt att hänvisa till samvetet då hon haft invändningar mot abort. Katarzyna Jachimowicz, som ursprungligen kommer från Polen, har arbetat på en familjemottagning i Sauerhads kommun (Telemarks fylke). Hon avskedades sedan hon vägrat insätta livmoderinlägg (IUD, IUCD, ICD) som kan vara orsak till att ett ofött barn dör. En domstol i Sauerhad försvarade till en början den lokala hälsovårdsmyndighetens beslut om avsked.

Men Överklaganderätten i Agder menade i sitt domslut att Jachimowicz’ rätt till hänvisning till samvetet under Europakonventionens mänskliga rättigheter hade överträtts.

Domaren sa att skälen till avsked var otillräckliga, eftersom en patient utan svårigheter kunde få spiral insatt av annan medicinskt utbildad personal.

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo och Trondheim har sagt att beslutet var en “seger för samvetsfriheten”.

Norge antog 2015 en lag som hindrar läkare att vägra tillhandahålla medel för födelsekontroll. Men lagen avser inte abortframkallande medel.

Chefen för Europeiska ADF International (Alliance Defending Freedom), Robert Clarke, sa i ett uttalande: ”Domslutet sänder en tydlig signal till de norska myndigheterna att samvetsfriheten är en grundläggande rättighet under Europakonventionens mänskliga rättigheter som måste beskyddas.”

Fallet hade uppmärksammats internationellt av 65 000 personer som undertecknat en protest.

Clarke påpekade att Europarådets generalförsamling, i vilken Norge är medlemsland, klarlagt att “ingen person, sjukhus eller institution, får tvingas, göras ansvarig eller i något avseende diskrimineras, på grund av vägran att utföra abort, tillhandahålla lämplig lokal för abort, assistera vid abort eller underlätta abort.”

Förra året uppgav Jachimowicz till en polsk tidning att hon inte önskat publicitet men känt det vara viktigt att ställa upp för läkares rättigheter. Hon sa sig hysa oro för att läkare i framtiden skulle kunna beordras att genomföra eutanasi.

Dan Hitchens

Catholic Herald Latest News, 30 november 2017.(Översättning Göran Fäldt, 2017-12-04)

http://www.catholicherald.co.uk/news/2017/11/30/norwegian-bishop-hails-victory-for-freedom-of-conscience-as-pro-life-doctor-wins-appeal/

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
12/09/2023
Katolsk Horisont
27/08/2023