Nordirlands Demokratiska parti står fast vid sin position pro-life

4
min read

Nordirlands Demokratiska parti står fast vid sin position pro-life

tors, 09/26/2019 - 20:52
Posted in:
0 comments

Demokratiska unionistpartiets, DUP, Nordirland, ledare Arlene Foster, på väg från Downing Street nr 10 efter samtal med Storbritanniens premiärminister Boris Johnson den 10 september 2019.


Belfast, Nordirland, 23 september 2019 (CNA) – Arlene Foster som är ledare för Nordirlands demokratiska unionistparti, DUP, har denna lördag skrivit att partiet är ’beslutsamt’ i motståndet mot aborterna och hon driver också frågan om återinförandet av självbestämmanderätt för regeringen i regionen.

”DUP:s position om aborterna är som tidigare beslutsam och har inte ändrats sedan partiet bildades,” har Foster skrivit i debattartikel den 21 september i The News Letter som är en av dagstidningarna i Belfast. ”Vi fortsätter engagera oss att helst före den 21 oktober finna en lösning både för aborterna och återupprättandet av en nordirländsk regering.”

Nordirlandslagen 2019 (Regeringsverkställigheten osv) och lagändringar som legaliserat abort och samkönade äktenskap genomfört av det brittiska parlamentet, kan bara träda i kraft om den nordirländska riksdagen är funktionsduglig senast den 21 oktober. Anledningen till att regeringsmakten är vilande sedan två år är oenigheten mellan de två ledande regeringspartierna.

Abort är laglig både i Storbritannien och i Republiken Irland. Valfri abort är laglig i övriga Förenade kungariket till 24 veckan medan abort på begäran (eng., ’elective abortion’, övers. anm.) bara är tillåten i Nordirland om moderns liv är i fara eller om det finns en bestående risk att modern mentalt eller av hälsoskäl tar allvarlig skada.

Foster pekade på att hon den 7 september deltagit i en demonstration mot en väntande legalisering av abort i Nordirland. Flera tusen människor ställde upp för hennes protest; hon sa att ”lagen om aborter är en decentraliserad fråga. Den måste avgöras av den nordirländska riksdagen.”

Decentraliseringen går tillbaka på reformer som genomförts 1999 vilka infört nivåer av lagstiftande självstyre för de olika länderna i det Förenade kungariket och inrättat det skotska parlamentet och nationalförsamlingarna i Wales och Nordirland.

Foster sa att 10 av det demokratiska unionistpartiets parlamentsledamöter ”hånades både i och utanför parlamentet för sin hållning till försvar för livet”, när det nordirländska lagförslaget debatterades i Westminster. 

”Lagen kommer inte att träda i kraft om det nordirländska parlamentet återupprättats senast den 21 oktober, men för en del ser det hela nu ut som ett oäkta val mellan ’den språkliga formen och livet’,” sa hon.

Bland de problem som ledde fram till viloläget för nordirländska nationalförsamlingen var den irländska språklagen som skulle ge iriskan samma status som engelskan i regionen. Lagen hade stöd av de nationalistiska partierna Sinn Fein och socialdemokraterna och arbetarpartiet medan unionspartiet DUP och Ulsters unionistparti opponerar sig.

Sinn Fein har sagt att man inte vill vara med om att bilda en nordirländsk regering utan den irländska språklagen. Foster kommenterade att ”det är ett misstag att tro att det finns ett enkelt handelsavtal mellan” den irländska språklagen och regionens abortlag.

”Språket eller livet,” sa hon ”är en överförenkling och förmedlar uppfattningen att, om DUP skulle instämma med allt Sinn Fein kräver, inklusive den irländska språklagen, då skulle självbestämmanderätten återupprättas omedelbart och Nordirlands abortlagar förbli oförändrade.”

Foster sa att det är DUP:s starka önskan att ”självständigheten för Nordirland så snart som möjligt återinförs” och att en återvunnen självständighet inte ”enbart ska ligga i händerna på Demokratiska unionistpartiet.”

”Vi har inte uttalat några egna villkor eller gjort ”röda understrykningar” att ta hänsyn till innan regeringsmakten återförs. Vi kan nominera ministerkandidater denna dag,” påpekade hon.

DUP ledaren sa att hon redan i augusti 2017 ställt upp för att ge ”en klok och balanserad plats för irländska språket”, men de föreslagna lösningarna ”avvisades av både Sinn Fein och SDLP på mindre än en och en halv timme.” Hon påpekade också att inte ens ett återupprättat nordirländskt självbestämmande ”skulle vara en garanti mot en liberalisering av abortlagen”. 

DUP är det enda pro-life partiet i Nordirlands nationalförsamling” jämte Jim Allister, som är den ende medlemmen i Traditional Unionist Voices i den lagstiftande församlingen, sa hon. ”Vi har 28 platser av 90.”

Sinn Fein är för en liberalisering av abortlagen medan de övriga partierna överlåter åt sina parlamentsledamöter att rösta efter sitt samvete i frågan.

Foster sa att ”om nu abortlagen skulle läggas fram i den lagstiftande församlingen strax efter att den politiska självständigheten återinförts”, skulle den förändring som Nordirlandslagen 2019 (Regeringsverkställigheten, osv) skulle åstadkomma, ”vara fjärran från vad någon Nordirländsk lagstiftande församling någonsin skulle godkänna. Om den lagstiftande nordirländska församlingen skulle vara tillbaka i aktiv handling före den 21 oktober, skulle alla ledamöter (MLAMembers of the Legislative Assembly) i den lagstiftande församlingen ha tillfälle att stifta lagar för framtiden.

Propositioner för att legalisera abort i fall av obotliga missbildningar hos fostret, våldtäkt eller incest gick inte igenom i nordirländska parlamentet 2016. ”Alla som tar det juridiska ramverket som styr abortfrågan i Nordirland på allvar, måste också se framåt till tiden efter 21 oktober och ställa frågan till samtliga ledamöter i nationalförsamlingen vad de anser ska stå i lagen,” säger Foster.

DUP ”vill se en återupprättad nationalförsamling så att de lokalt valda ledamöterna kan utforma lagar för folket i Nordirland”, sa partiledaren.

”Att både får självbestämmelserätten tillbaka och försvara en pro-life politik har varit och kommer att vara Demokratiska Unionistpartiets grundläggande prioriteter med tyvärr är det enkelspårigt och ett misstag att föreställa sig att det ena kommer att leda till det andra på ett sätt som vi alla önskar.”

Nordirländska kvinnor har kunnat få tillgång till kostnadsfri abort genom folkhälsan (National Health Services) i England, Skottland och Wales sedan november 2017.

Det nya abortdirektivet i lagen introducerades av Labourpolitikern och parlamentsledamoten Stella Creasy som representerar en valkrets i London. Tidigare i år ville Creasy föreslå en ny lagändring, ”Våld i nära relationer” (Domestic Abuse Bill), som skulle ge det brittiska parlamentet jurisdiktion över abortlagarna i hela Förenade kungariket. Förslagets omfattning begränsades till England och Wales av den konservativa regeringen.  Creasy introducerade också en ändring av Nordirlandslagen 2018 (Executive Formation and Exercise of Functions) för att tillbakavisa den Nordirländska lagen om abort och samkönade äktenskap. Förslaget röstades ner.

                                                                                                 JD Flynn

                                                                                           Chefredaktör för
                                                                                      Catholic News Agency

Översatt för Katolsk Horisont, 26 september 2019, Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024