”Newmankonvertiter” kommer hem till Rom till helgonförklaringen

3
min read

”Newmankonvertiter” kommer hem till Rom till helgonförklaringen

ons, 10/16/2019 - 10:02
Posted in:
0 comments

Elayne Allen i sällskap den 13 oktober S:t John Henry Newman helgonförklarades (foto med välvilligt tillstånd)

 

Vatikanen den 13 oktober 2019 (CNA). – Courtney Mares, CNA.

S:t John Henry Newmans helgonförklaring har dragit ”Newmankonvertiter” till Rom från hela den engelsktalande världen. De har alla följt med genom Newmans skrifter över floden Tibern in i Katolska kyrkan.

24-åriga Elayne Allen är en av dessa ”Newmankonvertiter.” Hon upptogs i Katolska kyrkan i december 2017. Allen bestämde sig för att bli katolik sedan en vän lånat henne ett exemplar av Newmans ”An Essay on the Development of Doctrine.” Allen har rest till Europa för första gången för att kunna vara med under Newmans helgonförklaring den 13 oktober.

”Det var … väldigt personligt och berikande att få vara med när någon som haft så stort inflytande på vad jag själv tänker och hur jag ber blir ett helgon. Den nåd Gud gett mig genom det här helgonet har fått mig att förstå hur sinnrikt och vackert Gud väljer sättet att uppenbara sig själv för oss,” sa Allen till CNA efter kanoniseringsmässan.

Newman helgonförklarades av påven Franciskus tillsammans med Mariam Theresia, Marguerite Bays, Giuseppina Vannini och Dulce Lopes under den heliga mässan på Petersplatsen i närvaro av ca 50 000 människor.

”Kyrkans universella mission återkom hela tiden i mina tankar. Jag tyckte det var en utmärkt bild av Kyrkans katolicitet att Moder Vannini, som växte upp som föräldralöst barn i Italien och John Henry Newman, som av många betraktas som en av de största teologerna i Kyrkan sedan Thomas av Aquino, blev hedrade sida vid sida,” sa hon.  

Allen, som fått sin uppfostran i en evangelisk frikyrka, kom i kontakt med Newmans böcker när hon studerade 1700-tals och 1800-tals litteratur vid Baylor University (https://www.baylor.edu/, övers. anm.)

”Jag hade aldrig hört talas om Newman … och att det fanns något som en enastående katolsk, intellektuell tradition var fullständigt okänt för mig,” sa hon.

”Jag förstod snabbt att Newman skulle vara en krävande men mångsidigt inspirerande författare. Han är känd för att kunna skriva meningar som upptar en hel sida med den ena undersökande eller beskrivande bisatsen efter den andra. Hans klara, knaprigt dunkla prosastil fångade in mig totalt.” Allen framhåller Bayloruniversitetets förtjänster för programmet Great Texts som gett henne tillgång till katolicismen och kyrkohistorien. När hon närmade sig slutexamen studerade hon på egen hand både ortodoxin och katolicismen.

”Mina studier hade inriktning mot Rom och Konstantinopel. Det föreföll uppenbart att Kyrkan är en instiftad kropp som skyddas av den Helige Ande för att bevara läran men jag var inte säker på vilken kyrklig gemenskap som var mest i samklang med Skriften och de tidiga ekumeniska koncilierna,” sa hon. Det var då en bekant gav henne ett exemplar av ”An Essay on the Development of Doctrine,”

Allen sa att hon var ”nästan i extas över … enkelheten och energin” i ”Newmans banbrytande förklaring av hur idéer blir kristallklara över tid i kontakten med olika omständigheter, kontext och till och med feluppfattningar.”

”Han säger att ’trosskatten,’ kristendomens första uppenbarelser för med sig ett mönster av sammanhängande doktriner som behöver tid och kontakter med en levande verklighet för att förstås i sin helhet. Det som är ett avgörande argument hos Newman är att det mänskliga förståndets förmåga visserligen kan upptäcka och urskilja utvecklingens olika steg men att det är Kristi löfte att sända den Helige Ande som blir det slutliga beskyddet mot feltolkningarna,” förklarade hon.

”Jag blev ganska snart övertygad om att den Katolska kyrkan, med alla sina överdrifter och excentriska drag, är den enda kyrkliga gemenskap inom vilken doktrinen verkligen utvecklas och visste samtidigt att vad jag ville var att bli katolik,” sa Allen. 

Hon upptogs i Katolska kyrkan den 6 december 2017. Än i dag ber hon regelbundet om Newmans förbön och har inte kunnat sluta läsa hans skrifter.”

”Jag har läst ’The Grammar of Assent’ tidigare i år som är en utmaning men också mycket givande. I hans ’Apologia Pro Vita Sua’ förstod jag bättre hans andliga känslighet och turbulensen som uppstod omkring honom efter konversionen,” sa hon. Allen sa också att hon glatt sig mycket åt att som ganska ”färsk” konvertit få uppleva allt det vackra i Kyrkan i Rom för första gången under helgen.

”Jag är helt överväldigad över att vara här och det känns så positivt. Man kan liksom se hur Gud väljer att använda människans konstruktiva geni för att låta oss ana hans härlighet. Hisnande konstverk och det skrivna ordet utformat av män och kvinnor till Hans ära finns påtagligt runt om i hela Rom,” sa hon. Det har varit liksom en skatt att skåda och uppleva!”

Led milda ljus i dunkel dimfylld värld
”Led milda ljus i dunkel dimfylld värld” (Cecilia 457, övers. anm.).

               

Översatt för Katolsk Horisont, 15 oktober 2019, Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
29/02/2024
Katolsk Horisont
10/02/2024