Många samlades i domkyrkan för att hedra offren för terrorn 25 april 2019

4
min read

Många samlades i domkyrkan för att hedra offren för terrorn 25 april 2019

tors, 04/25/2019 - 21:56
0 comments

Från vänster: kultur- och demokratiminister Amanda Lind, utbildningsminister Anna Ekström, kardinal Anders Arborelius OCD, Sri Lankas ambassadör Senadheera Sudantha Ganegama Arachchi samt Bahman Tofighian från Interreligiösa rådet i Stockholm

 

Torsdagen den 25 april 2019 höll en minnesgudstjänst i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm för de drabbade av terrordåden på Sri Lanka.

Många hade samlats för att hedra offren för terrorn och bland gästerna fanns Sri Lankas ambassadör Senadheera Sudantha Ganegama Arachchi. Från den svenska regeringen deltog såväl kultur- och demokratiminister Amanda Lind som utbildningsminister Anna Ekström.

Bahman Tofighian närvarade som representant för det Interreligiösa rådet i Stockholm.

 

Predikan av kardinal Anders Arborelius

Påsken är kärnpunkten i vår kristna tro. Vi tror att Jesus som lidit och dött för oss på korset har uppstått från de döda och brutit dödens, syndens och ondskans makt. Vi måste hålla fast vid denna tro vad som än händer i vårt eget liv och i världens liv. Men det kan vara mycket, mycket svårt att ta till sig påskens budskap när något så fruktansvärt drabbar oss som det som hände på påsken i Sri Lanka. Samtidigt är just då, när livet är som tyngst och våldet tycks få sista ordet, som vi måste klamra oss fast vid vår tro på Jesu uppståndelse och seger. ”Frid över er!” (Luk 24:36), så hälsade Jesus sina lärjungar när de djupt tyngda av sorg över hans död på korset fick möta honom som den Uppståndne. Dessa ord fortsätter Jesus att säga i alla tider till oss, inte minst till dem som drabbats så hårt av våld, förföljelse och terror. Vi måste lita på att Gud i sin barmhärtighet är med oss människor när sorgen är som tyngst och allt tycks utsiktslöst och hopplöst.  När vi hör hur man intervjuar offren på Sri Lanka är det så tydligt att deras tro på Jesus är det enda som håller dem uppe i den stora sorg och smärta som har drabbat dem. Även om vi tycker att vi inte kan göra så mycket för dem, vet vi att vår bön och solidaritet inte känner några gränser och på något sätt kan nå fram och styrka dem i deras sorg och rädsla. Därför är det så viktigt att människor av olika religion och trosuppfattning, ja, att alla människor av god vilja samstämmigt tar avstånd från allt våld och all terror för att visa sin solidaritet med alla som drabbats. Vi får vara mycket tacksamma för alla som just nu så enstämmigt har visat sitt medlidande med dem som drabbats i Sri Lanka och samtidigt fördömt alla terrorhandlingar. I nödens tid sätts vår mänsklighet alltid på prov. Vi ber att det som har hänt skall leda till att fler och fler människor vänder sig mot allt våld och all terror. Vi ber att de som gjort sig skyldiga till något så fruktansvärt skall omvända sig och börja ett nytt liv, ja, få förlåtelse. Vi hörde ju vad Jesus sade i evangeliet idag: ”Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk” (Luk 24:46-47). Det är ett av evangeliets stora och ibland – inte minst nu - svårsmälta budskap att vi måste förlåta dem som gör oss ont och tro att de kan omvända oss. Det är inte helt lätt att hålla fast vid denna tro just nu, men det är nödvändigt om vi vill vara kristna. Kriteriet för ett äkta martyrium i Jesu efterföljelse är alltid att man förlåter sina bödlar och ber för deras omvändelse. Också det kan man få höra när man intervjuar offrens anhöriga i Sri Lanka.

Peace be with you!, the Risen Lord Jesus said in the gospel that we just listened to. He keeps saying this to all human beings in all circumstances of life. Also today, on this day of grief and sorrow when we pray and remember all the victims from Sri Lanka, who were attacked in churches and hotels. Especially in a 
situation like this we all need the peace and love of God in order to keep believing in humanity. When violence and terror seem to reign here on earth we need God’s help and strength in order to do everything we can to stand up for a world of brotherhood and solidarity. More than ever people of all religions and nationalities, people of all political and social background, yes, all people of good will need to say no to all acts of violence and terrorism and condemn them. We have to be very grateful that so many different people have shown their compassion and solidarity with the people of Sri Lanka. We unite our prayers with them and ask the almighty Lord to bless the people of Sri Lanka and heal the wounds and bring about peace and reconciliation. A few years ago I had the privilege to visit one of the churches that has been attacked, St Anthony’s shrine in Colombo. There pilgrims of different religious and social background came to pray together. It was a wonderful sight to see so many people, especially poor and destitute, coming to a house of God in order to receive the help and consolation of a merciful Father. May St Anthony’s shrine continue to be a place where faithful of different religions find peace and love. It is a special tragedy when a house of God, of whatever religion, is attacked, whether it was the synagogue of Pittsburgh, the mosque of Christchurch, the catholic churches of Colombo and Negombo or the pentecostal church of Batticaloa. Blessed Cardinal Aloysius Stepinac, archbishop of Zagreb, in a sermon in October 1941, shortly after the destruction of the main synagogue of Zagreb said this: “A House of God, of whatever religion, is a holy place. Whoever touches such a place will pay with his life. An attack on a House of God of any religion constitutes an attack on all religious communities”.   As believers in a merciful God we all suffer when one of his houses is attacked. As believers in the Creator we all suffer when one of his children is attacked. That’s why we all have to stand united in a moment like this. We suffer together. We cry together. But we also have to hope together and believe together that love and reconciliation can take place. Peace has to be possible. We cannot allow the victory of violence and terror. So we ask the Lord to help us all to work for world of universal solidarity and peace, where all human beings are liberated from the threat of being bombed or attacked.

 

Källa katolskakyrkan.se

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/02/2024